Buikpijnklachten

Buikpijklachten zijn veel voorkomende klachten. Vaak betreft het onbegrepen buikpijn met een niet goed aanwijsbare medische oorzaak. Een osteopaat grijpt in op de beweeglijkheid van de afzonderlijke delen van de buik, en hoe deze in relatie staan tot elkaar. Als de souplesse en beweeglijkheid verminderd is, kan er buikpijn ontstaan.

Wat voor problemen kan pijn in de buik veroorzaken?

In de buik zijn verschillende organen, vliezen en banden gelegen, die meer gespannen kunnen raken. Opgebouwde spanning kan een verminderde souplesse van de organen teweegbrengen. Deze spanning kan komen door het niet goed functioneren door verklevingen. En deze verklevingen kunnen weer zijn ontstaan door eerdere ontstekingen of een doorgemaakte operatie. Verklevingen kunnen pijnlijk zijn omdat bloeddoorstroming in het weefsel beperkt. Ook kan een periode van stress of niet juiste voeding de organen doen belasten en een beperking in mobiliteit laten zien.

Onderzoek bij buikpijn

Na een uitgebreide anamnese zal de osteopaat op uw specifieke klachten en hulpvraag ingaan. Zijn er naast de buikklachten nog andere symptomen die samenhangen met de klacht? De osteopaat zal gedetailleerd onderzoeken welk deel van de buik gespannen is en waar de buikpijn vandaan komt. Zijn het spieren in de buik? Dit zou kunnen, want maag en darmen hebben spieren die kunnen krampen. Om de organen bevinden zich vliezen die op spanning kunnen komen. De problematiek in de buik is van diverse aard. De osteopaat zal door de gedetailleerde kennis van de anatomie en vermogen om dit te kunnen lokaliseren goed in kaart kunnen brengen waar het probleem zich bevind.

Buikorganen zijn met diverse verbindingen gerelateerd aan gewrichten, bekken en de rug. Gespannen of vastzittende organen kunnen op die manier die spanning overbrengen en rugklachten of heupklachten veroorzaken. 

Als de osteopaat reden ziet voor verder medisch onderzoek, dan vindt er (met toestemming van de patiënt) altijd overleg plaats met huisarts en/of specialist.

Hoe behandelt de osteopaat de buik?

Als na onderzoek de oorzaak van de klachten in kaart zijn gebracht en de klachten herleidbaar, dan de osteopaat de behandeling starten. Een behandeling is altijd gericht op het herstellen van de bewegingsmogelijkheid die eerder verloren is gegaan. Op een milde rustige wijze wordt de buik met de handen losgemaakt. Dit kan iets gevoelig zijn maar mag niet pijnlijk zijn. Door de relatie van de buik met de eerder genoemde verbindingen in het lijf naar gewrichten of spieren kan de osteopaat genoodzaakt zijn ook dit mee te nemen in de behandeling. Het lichaam functioneert als eenheid en wordt als zodanig behandeld. Het lichaam wordt als geheel bekeken bij het ontstaan van klachten. Naast de fysieke behandelingen kan er ook oefeningen (voor thuis) en adviezen worden meegegeven om de klacht aan te pakken.

Welke klachten kan een osteopaat behandelen?

Een osteopaat kan buikklachten of buikpijn behandelen die te maken hebben met:

  • Prikkelbare darm syndroom
  • Littekens na operaties
  • refluxklachten
  • maagzuur
  • koliekpijnen
  • obstipatie
  • gasvorming
  • opgeblazen gevoel
  • spastische darm

Kan de osteopaat mijn buikklachten verhelpen?

Twijfelt u of uw buikklacht door de osteopaat verholpen kan worden, dan raad ik u aan mij via het contactformulier te benaderen zodat ik u kan terugbellen en e.e.a. uitgebreider besproken kan worden.