Privacyverklaring

“Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij snappen dat u niet uw gegevens aan iedereen toevertrouwd en daarom hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Deze is hieronder te lezen. Brian Meerveld is uw funtionaris gegevensbescherming.” 

shield, security, protection

Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo), gevestigd aan Europaweg 151, 2711ER Zoetermeer., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.osteopathie-zoetermeer.nl Europaweg 151, 2711ER Zoetermeer.

Functionaris Gegevensbescherming

B. Meerveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) Hij/zij is te bereiken via

info@osteopathie-zoetermeer.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osteopathie-zoetermeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) neemt niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo)) tussen zit. Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen: Intramed (declaratie), FAMED (declaratie), Supersaas (agendasysteem).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens tien jaar.
Reden Personalia > Bewaartermijn > tien jaar wettelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden: tien jaar, wettelijk verplicht.
Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Osteopathie Europaweg (onderdeel meerveld osteo) gebruikt Google Analytics op een AVG-vriendelijke wijze. Zo worden IP-adressen niet herkenbaar opgeslagen.

B. Meerveld