Lage rugklachten

Rugklachten zijn de meest voorkomende klachten in de praktijk. Meer dan 80% van de volwassenen heeft wel eens lage rugpijn. Wanneer de pijn niet zelf na vijf dagen is verdwenen, is het raadzaam een osteopaat te consulteren.

Wat is de oorzaak van lage rugpijn?

De oorzaak van de lage rugpijn is heel divers. Vaak betreft het een blokkade van een wervel die is gelegen in de lage rug. Soms is het een verbinding van een spier, band of zelfs orgaan die gerelateerd is aan de rug. De oorzaak herleiden is van groot belang om effectief te kunnen behandelen.

Onderzoek van de rug

 

Osteopathie zal alle aspecten van de rug onderzoeken die in oorzaak te maken kan hebben met de lage rugklachten. Dit kan een gewricht zijn maar ook spieren en gewrichten die in relatie staan tot de lage rugpijn. De houding wordt beoordeeld en de overige weefselstructuren die een effect kunnen hebben in het overbelasten van de rug. Met de handen worden blokkades en spanningen opgespoord en in de behandeling verholpen. Logischerwijs richt zich voornamelijk op klachten die hun oorsprong vinden in de wervelkolom, maar ook op klachten in alle andere gewrichten van het menselijk lichaam.

Hoe behandeld de osteopaat de rug?

Bij voorkeur met een milde en zachte benadering. In een enkel geval zal de osteopaat een manipulatie uitvoeren, d.w.z. een correctie van het gewricht naar de beperkte richting om meer vrijheid te verkrijgen en zodoende een blokkade op te heffen. Daar waar in het lichaam bewegingsbeperking is, en indirect betrekking heeft op de rug zal ook deze spanning worden aangepakt. Een klacht in de rug is praktisch nooit monocausaal. Een aanpak van meerdere systemen leert dat deze het meest effectief is. Het gaat niet alleen over gewrichten maar vaak de interactie met spieren, vliezen (fascie) en organen die in interactie zijn in het functioneren van de geblokkeerde gewrichten.

Welke klachten van de rug worden behandeld?

Eigenlijk alle klachten van de rug worden behandeld die gepaard gaat met bewegingsbeperking. De osteopaat richt zich niet op de ziekte maar juist op het opheffen van de restrictie in bewegingsvrijheid. Veruit het overgrote deel van de rugklachten zijn succesvol te behandelen. De rug zal minder pijnlijk zijn als er vrijheid en ruimte in de rug zijn teruggewonnen. Spieren zullen minder krampen en verstijven en het gewricht weer prima doen functioneren.

In slechts een klein percentage heeft men met lage rugklachten te maken met problematiek die mogelijk duidt op letsel of ziekte. Dit kan in het onderzoek naar voren komen. De osteopaat zal aangeven wanneer verder onderzoek mogelijk noodzakelijk is. In dat geval wordt u terugverwezen naar de huisarts met rapportage van de osteopaat.

Kan de osteopaat mijn rugklachten verhelpen?

Osteopathie werkt heel goed tegen pijnklachten van de onderrug. De neemt snel af omdat de beweeglijkheid van het gewricht en omliggend weefsel direct verbetert en beter doorstroomt. Het effect van de behandeling is meestal meteen voelbaar. De rug voelt verlicht aan, de pijn neemt af en er is een verbetering van de bewegingsvrijheid. De technieken zijn niet pijnlijk, hooguit wat onwennig en soms iets gevoelig. Osteopathie is geschikt voor iedereen. (Vooraf wordt bepaald of uw klacht past binnen een patroon en goede kans van slagen heeft. Door de milde aanpak is het tevens geschikt voor kinderen en oudere personen. Osteopathie is zeer veilig met zeer weinig ongewenste neveneffecten. Kort na de behandeling kan eventueel kortdurende nawerkingen zijn, zoals een algemene stijfheid, vermoeidheid of een “blauwe plekken gevoel” ter hoogte van de behandelde zone. Deze reactie is het vaakst na het eerste consult en daarna niet meer.